Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Logistics Sơn Ca

[ad_1]

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Logistics Sơn Ca

Tiếng Anh:

SON CA LOGISTICS SERVICES TRADING COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Logistics Son Ca
Mã Số Thuế: 5801487440
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ 17, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 12-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Minh Sơn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Logistics Sơn Ca

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Logistics Sơn Ca?

✓ Trả lời: 5801487440

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Logistics Sơn Ca?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Logistics Sơn Ca chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Logistics Sơn Ca?

✓ Trả lời: Tổ 17, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Logistics Sơn Ca là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Minh Sơn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Logistics Sơn Ca?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]