Công Ty TNHH Tm Và Dv Kim Long Phát

[ad_1]

Công Ty TNHH Tm Và Dv Kim Long Phát

Tiếng Anh:

KIM LONG PHAT TM AND DV COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Tm Va Dv Kim Long Phat
Mã Số Thuế: 5801487426
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Đại Ninh, Xã Ninh Gia, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 12-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Đồng Đại Dương
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tm Và Dv Kim Long Phát

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tm Và Dv Kim Long Phát?

✓ Trả lời: 5801487426

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tm Và Dv Kim Long Phát?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tm Và Dv Kim Long Phát chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tm Và Dv Kim Long Phát?

✓ Trả lời: Thôn Đại Ninh, Xã Ninh Gia, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tm Và Dv Kim Long Phát là ai?

✓ Trả lời: Đồng Đại Dương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tm Và Dv Kim Long Phát?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]