Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phn Bảo Lộc

[ad_1]

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phn Bảo Lộc

Tiếng Anh:

Phn Bao Loc Investment And Development Company Limited

Cong Ty TNHH Dau Tu Va Phat Trien Phn Bao Loc
Mã Số Thuế: 5801465091
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn 14, Xã Đam Bri, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 27-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Hoàng Ly
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phn Bảo Lộc

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phn Bảo Lộc?

✓ Trả lời: 5801465091

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phn Bảo Lộc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phn Bảo Lộc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phn Bảo Lộc?

✓ Trả lời: Thôn 14, Xã Đam Bri, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phn Bảo Lộc là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Hoàng Ly

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phn Bảo Lộc?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]