Công Ty TNHH Ammi Plants

[ad_1]

Công Ty TNHH Ammi Plants

Tiếng Anh:

Ammi Plants Limited Company

Cong Ty TNHH Ammi Plants
Mã Số Thuế: 5801465101
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 40, Nguyễn Hữu Cầu, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 27-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Hồ Vũ Quốc Hùng Đỗ Nguyễn Duy
Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Ammi Plants

Mã số thuế của Công Ty TNHH Ammi Plants?

✓ Trả lời: 5801465101

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Ammi Plants?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Ammi Plants chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Ammi Plants?

✓ Trả lời: Số 40, Nguyễn Hữu Cầu, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Ammi Plants là ai?

✓ Trả lời: Hồ Vũ Quốc Hùng Đỗ Nguyễn Duy

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Ammi Plants?

✓ Trả lời: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

[ad_2]