Công Ty TNHH Tm – Dv Hoàng Vương

[ad_1]

Công Ty TNHH Tm – Dv Hoàng Vương

Tiếng Anh:

Hoang Vuong Services Trading Company Limited

Cong Ty TNHH Tm – Dv Hoang Vuong
Mã Số Thuế: 5801465084
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 387 Hùng Vương, Thị Trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 27-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Vũ Văn Vương
Ngành nghề chính: Bán mô tô, xe máy

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tm – Dv Hoàng Vương

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tm – Dv Hoàng Vương?

✓ Trả lời: 5801465084

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tm – Dv Hoàng Vương?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tm – Dv Hoàng Vương chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tm – Dv Hoàng Vương?

✓ Trả lời: Số 387 Hùng Vương, Thị Trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tm – Dv Hoàng Vương là ai?

✓ Trả lời: Vũ Văn Vương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tm – Dv Hoàng Vương?

✓ Trả lời: Bán mô tô, xe máy

[ad_2]