Công Ty TNHH Dalat K'ho Adventures

[ad_1]

Công Ty TNHH Dalat K’ho Adventures

Cong Ty TNHH Dalat K’ho Adventures
Mã Số Thuế: 5801487842
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 191 LangBiang, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 19-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 19-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: K’ Biệt
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Dalat K’ho Adventures

Mã số thuế của Công Ty TNHH Dalat K’ho Adventures?

✓ Trả lời: 5801487842

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Dalat K’ho Adventures?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Dalat K’ho Adventures chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Dalat K’ho Adventures?

✓ Trả lời: 191 LangBiang, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Dalat K’ho Adventures là ai?

✓ Trả lời: K’ Biệt

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Dalat K’ho Adventures?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]