Công Ty TNHH Nông Trang Hoa Bi-Đúp

[ad_1]

Công Ty TNHH Nông Trang Hoa Bi-Đúp

Tiếng Anh:

BEEDOUP FLOWERS FARM LIMITED COMPANY

Cong Ty TNHH Nong Trang Hoa Bi-Dup
Mã Số Thuế: 5801487828
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn K’long K’lanh, Xã Đạ Chais, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 19-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 19-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Võ Quốc Khoa
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Nông Trang Hoa Bi-Đúp

Mã số thuế của Công Ty TNHH Nông Trang Hoa Bi-Đúp?

✓ Trả lời: 5801487828

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Nông Trang Hoa Bi-Đúp?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Nông Trang Hoa Bi-Đúp chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Nông Trang Hoa Bi-Đúp?

✓ Trả lời: Thôn K’long K’lanh, Xã Đạ Chais, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Nông Trang Hoa Bi-Đúp là ai?

✓ Trả lời: Võ Quốc Khoa

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Nông Trang Hoa Bi-Đúp?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]