Công Ty TNHH MTV Sắt Xây Dựng Ngọc Đức

[ad_1]

Công Ty TNHH MTV Sắt Xây Dựng Ngọc Đức

Cong Ty TNHH MTV Sat Xay Dung Ngoc Duc
Mã Số Thuế: 5801487874
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 42 Mạc Đỉnh Chi, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 20-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Đỗ Ngọc Đức
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH MTV Sắt Xây Dựng Ngọc Đức

Mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Sắt Xây Dựng Ngọc Đức?

✓ Trả lời: 5801487874

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH MTV Sắt Xây Dựng Ngọc Đức?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH MTV Sắt Xây Dựng Ngọc Đức chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH MTV Sắt Xây Dựng Ngọc Đức?

✓ Trả lời: 42 Mạc Đỉnh Chi, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH MTV Sắt Xây Dựng Ngọc Đức là ai?

✓ Trả lời: Đỗ Ngọc Đức

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH MTV Sắt Xây Dựng Ngọc Đức?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]