Công Ty TNHH Đà Lạt City Tour

[ad_1]

Công Ty TNHH Đà Lạt City Tour

Tiếng Anh:

Da-lat City Tour Company Limited

Cong Ty TNHH Da Lat City Tour
Mã Số Thuế: 5801460368
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 65 Cổ Loa, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 02-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Khoa Luân
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đà Lạt City Tour

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đà Lạt City Tour?

✓ Trả lời: 5801460368

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đà Lạt City Tour?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đà Lạt City Tour chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đà Lạt City Tour?

✓ Trả lời: Số 65 Cổ Loa, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đà Lạt City Tour là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Khoa Luân

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đà Lạt City Tour?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]