Công Ty TNHH Agritech – Hitech

[ad_1]

Công Ty TNHH Agritech – Hitech

Cong Ty TNHH Agritech – Hitech
Mã Số Thuế: 5801460382
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: số 9 Phan Chu Trinh, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 02-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Võ Thanh Tâm
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Agritech – Hitech

Mã số thuế của Công Ty TNHH Agritech – Hitech?

✓ Trả lời: 5801460382

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Agritech – Hitech?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Agritech – Hitech chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Agritech – Hitech?

✓ Trả lời: số 9 Phan Chu Trinh, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Agritech – Hitech là ai?

✓ Trả lời: Võ Thanh Tâm

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Agritech – Hitech?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]