Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Phú Thịnh

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Phú Thịnh

Tiếng Anh:

PHU THINH PROPERTY EXPLOITATION & MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY.

Cong Ty Co Phan Quan Ly Va Khai Thac Tai San Phu Thinh
Mã Số Thuế: 5801484961
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Lô. B20 Khu Qui Hoach Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 20-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Đặng Vũ Toàn; Hoàng Đức Tuấn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Phú Thịnh

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Phú Thịnh?

✓ Trả lời: 5801484961

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Phú Thịnh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Phú Thịnh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Phú Thịnh?

✓ Trả lời: Lô. B20 Khu Qui Hoach Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Phú Thịnh là ai?

✓ Trả lời: Đặng Vũ Toàn; Hoàng Đức Tuấn

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Phú Thịnh?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]