Công Ty TNHH Dịch Vụ Lưu Trú Thuỳ Dương

[ad_1]

Công Ty TNHH Dịch Vụ Lưu Trú Thuỳ Dương

Cong Ty TNHH Dich Vu Luu Tru Thuy Duong
Mã Số Thuế: 5801485027
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 48/9a Hùng Vương, Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 20-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Minh Giang
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Dịch Vụ Lưu Trú Thuỳ Dương

Mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Lưu Trú Thuỳ Dương?

✓ Trả lời: 5801485027

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Dịch Vụ Lưu Trú Thuỳ Dương?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Dịch Vụ Lưu Trú Thuỳ Dương chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Dịch Vụ Lưu Trú Thuỳ Dương?

✓ Trả lời: 48/9a Hùng Vương, Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Dịch Vụ Lưu Trú Thuỳ Dương là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Minh Giang

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Dịch Vụ Lưu Trú Thuỳ Dương?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]