Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kinh Doanh Nông Sản Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kinh Doanh Nông Sản Đà Lạt

Tiếng Anh:

Da Lat Agriculture Business Development Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Phat Trien Kinh Doanh Nong San Da Lat
Mã Số Thuế: 5801468670
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thửa số 35 tờ bản đồ số 20, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Xã Đạ Sar, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 02-08-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-08-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Đinh Tiến Đăng
Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kinh Doanh Nông Sản Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kinh Doanh Nông Sản Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801468670

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kinh Doanh Nông Sản Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kinh Doanh Nông Sản Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kinh Doanh Nông Sản Đà Lạt?

✓ Trả lời: Thửa số 35 tờ bản đồ số 20, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Xã Đạ Sar, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kinh Doanh Nông Sản Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Đinh Tiến Đăng

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kinh Doanh Nông Sản Đà Lạt?

✓ Trả lời: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

[ad_2]