Công Ty TNHH Nông Trại Xanh Cầu Đất

[ad_1]

Công Ty TNHH Nông Trại Xanh Cầu Đất

Tiếng Anh:

Cau Dat Green Farm Company Limited

Cong Ty TNHH Nong Trai Xanh Cau Dat
Mã Số Thuế: 5801468663
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 106/04, Trường Xuân 2, Xã Xuân Trường, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 02-08-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-08-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Võ Ngọc Vui
Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Nông Trại Xanh Cầu Đất

Mã số thuế của Công Ty TNHH Nông Trại Xanh Cầu Đất?

✓ Trả lời: 5801468663

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Nông Trại Xanh Cầu Đất?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Nông Trại Xanh Cầu Đất chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Nông Trại Xanh Cầu Đất?

✓ Trả lời: 106/04, Trường Xuân 2, Xã Xuân Trường, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Nông Trại Xanh Cầu Đất là ai?

✓ Trả lời: Võ Ngọc Vui

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Nông Trại Xanh Cầu Đất?

✓ Trả lời: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

[ad_2]