Công Ty TNHH Toàn Chinh Phát

[ad_1]

Công Ty TNHH Toàn Chinh Phát

Tiếng Anh:

Toan Chinh Phat Company Limited

Cong Ty TNHH Toan Chinh Phat
Mã Số Thuế: 5801468769
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 48, đường Ngô Văn Sở, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 02-08-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-08-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Huy Chinh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Toàn Chinh Phát

Mã số thuế của Công Ty TNHH Toàn Chinh Phát?

✓ Trả lời: 5801468769

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Toàn Chinh Phát?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Toàn Chinh Phát chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Toàn Chinh Phát?

✓ Trả lời: Số 48, đường Ngô Văn Sở, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Toàn Chinh Phát là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Huy Chinh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Toàn Chinh Phát?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]