Công Ty Cổ Phần Đại Thành Phụng Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Đại Thành Phụng Đà Lạt

Tiếng Anh:

Da Lat Dai Thanh Phung Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Dai Thanh Phung Da Lat
Mã Số Thuế: 5801457904
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Lô E-7 Khu Công nghiệp Phú Hội, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 05-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 05-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Doãn Văn Triển
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đại Thành Phụng Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đại Thành Phụng Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801457904

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đại Thành Phụng Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đại Thành Phụng Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đại Thành Phụng Đà Lạt?

✓ Trả lời: Lô E-7 Khu Công nghiệp Phú Hội, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Đại Thành Phụng Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Doãn Văn Triển

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đại Thành Phụng Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]