Công Ty Cổ Phần Mr. Meat

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Mr. Meat

Tiếng Anh:

Mr. Meat Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Mr. Meat
Mã Số Thuế: 5801457887
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 11 Nguyễn Khuyến, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 05-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 05-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Cửu Thịnh
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Mr. Meat

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Mr. Meat?

✓ Trả lời: 5801457887

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Mr. Meat?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Mr. Meat chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Mr. Meat?

✓ Trả lời: Số 11 Nguyễn Khuyến, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Mr. Meat là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Cửu Thịnh

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Mr. Meat?

✓ Trả lời: Bán buôn thực phẩm

[ad_2]