Công Ty Cổ Phần Dalat Workshop

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Dalat Workshop

Tiếng Anh:

Dalat Workshop Corporation

Cong Ty Co Phan Dalat Workshop
Mã Số Thuế: 5801457830
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 152 đường Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 04-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 04-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Vinh Bách
Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Dalat Workshop

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Dalat Workshop?

✓ Trả lời: 5801457830

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Dalat Workshop?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Dalat Workshop chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Dalat Workshop?

✓ Trả lời: Số 152 đường Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Dalat Workshop là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Vinh Bách

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Dalat Workshop?

✓ Trả lời: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

[ad_2]