DNTN Hữu Nguyên

[ad_1]

DNTN Hữu Nguyên

DNTN Huu Nguyen
Mã Số Thuế: 5801480244
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Kiot 16, khu B chợ Đà Lạt, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 22-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Đặng Hữu Thìn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Hữu Nguyên

Mã số thuế của DNTN Hữu Nguyên?

✓ Trả lời: 5801480244

Số điện thoại liên hệ DNTN Hữu Nguyên?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Hữu Nguyên chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Hữu Nguyên?

✓ Trả lời: Kiot 16, khu B chợ Đà Lạt, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của DNTN Hữu Nguyên là ai?

✓ Trả lời: Đặng Hữu Thìn

Ngành nghề chính của DNTN Hữu Nguyên?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]