Công Ty TNHH Lâm Ngân Agri

[ad_1]

Công Ty TNHH Lâm Ngân Agri

Cong Ty TNHH Lam Ngan Agri
Mã Số Thuế: 5801480237
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 29/1 tổ 5, Lữ Gia, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 22-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Vượng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Lâm Ngân Agri

Mã số thuế của Công Ty TNHH Lâm Ngân Agri?

✓ Trả lời: 5801480237

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Lâm Ngân Agri?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Lâm Ngân Agri chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Lâm Ngân Agri?

✓ Trả lời: 29/1 tổ 5, Lữ Gia, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Lâm Ngân Agri là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Vượng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Lâm Ngân Agri?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]