Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nn Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nn Đà Lạt

Tiếng Anh:

Nn Limited Company

Cong Ty Trach Nhiem Huu Han Nn Da Lat
Mã Số Thuế: 5801470101
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 3/23 Trần Phú, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 31-08-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 31-08-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Ngãi
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nn Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nn Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801470101

Số điện thoại liên hệ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nn Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nn Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nn Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số 3/23 Trần Phú, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nn Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Ngãi

Ngành nghề chính của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nn Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]