Công Ty TNHH Dh Land Home

[ad_1]

Công Ty TNHH Dh Land Home

Tiếng Anh:

Dh Land Home Company Limited

Cong Ty TNHH Dh Land Home
Mã Số Thuế: 5801470165
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Liên Trung, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 31-08-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 31-08-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Dona Marzan
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Dh Land Home

Mã số thuế của Công Ty TNHH Dh Land Home?

✓ Trả lời: 5801470165

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Dh Land Home?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Dh Land Home chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Dh Land Home?

✓ Trả lời: Thôn Liên Trung, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Dh Land Home là ai?

✓ Trả lời: Dona Marzan

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Dh Land Home?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]