Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Phạm Nguyên

[ad_1]

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Phạm Nguyên

Tiếng Anh:

PHAM NGUYEN CONSULTANT CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Tu Van Xay Dung Pham Nguyen
Mã Số Thuế: 5801451525
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 46 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 18-12-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-12-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp lý: Lê Hương Ly
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Phạm Nguyên

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Phạm Nguyên?

✓ Trả lời: 5801451525

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Phạm Nguyên?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Phạm Nguyên chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Phạm Nguyên?

✓ Trả lời: Số 46 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Phạm Nguyên là ai?

✓ Trả lời: Lê Hương Ly

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Phạm Nguyên?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]