Công Ty TNHH Dv – Tm Hoàng Gia Bảo

[ad_1]

Công Ty TNHH Dv – Tm Hoàng Gia Bảo

Cong Ty TNHH Dv – Tm Hoang Gia Bao
Mã Số Thuế: 5801451500
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ 5, Xuân Thành, Xã Xuân Thọ, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 21-12-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 21-12-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp lý: Trần Thị Đỗ Quyên
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Dv – Tm Hoàng Gia Bảo

Mã số thuế của Công Ty TNHH Dv – Tm Hoàng Gia Bảo?

✓ Trả lời: 5801451500

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Dv – Tm Hoàng Gia Bảo?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Dv – Tm Hoàng Gia Bảo chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Dv – Tm Hoàng Gia Bảo?

✓ Trả lời: Tổ 5, Xuân Thành, Xã Xuân Thọ, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Dv – Tm Hoàng Gia Bảo là ai?

✓ Trả lời: Trần Thị Đỗ Quyên

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Dv – Tm Hoàng Gia Bảo?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]