Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hải Âu

[ad_1]

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hải Âu

Cong Ty TNHH Tu Van Thiet Ke Xay Dung Hai Au
Mã Số Thuế: 5801482805
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 14A đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 12-04-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-04-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Phan Văn Hoàng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hải Âu

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hải Âu?

✓ Trả lời: 5801482805

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hải Âu?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hải Âu chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hải Âu?

✓ Trả lời: 14A đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hải Âu là ai?

✓ Trả lời: Phan Văn Hoàng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hải Âu?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]