Công Ty TNHH T&b Thế Kỷ

[ad_1]

Công Ty TNHH T&b Thế Kỷ

Cong Ty TNHH T&b The Ky
Mã Số Thuế: 5801482837
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Lộc Quý, Xã Xuân Thọ, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 12-04-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-04-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Trinh Nữ
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH T&b Thế Kỷ

Mã số thuế của Công Ty TNHH T&b Thế Kỷ?

✓ Trả lời: 5801482837

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH T&b Thế Kỷ?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH T&b Thế Kỷ chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH T&b Thế Kỷ?

✓ Trả lời: Thôn Lộc Quý, Xã Xuân Thọ, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH T&b Thế Kỷ là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Trinh Nữ

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH T&b Thế Kỷ?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]