Công Ty TNHH Tư Vấn Ant Lab

[ad_1]

Công Ty TNHH Tư Vấn Ant Lab

Tiếng Anh:

ANT LAB CONSULTING COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Tu Van Ant Lab
Mã Số Thuế: 5801478679
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 60 Nguyễn An Ninh, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 12-01-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-01-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Phạm Thành Danh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tư Vấn Ant Lab

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tư Vấn Ant Lab?

✓ Trả lời: 5801478679

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tư Vấn Ant Lab?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tư Vấn Ant Lab chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tư Vấn Ant Lab?

✓ Trả lời: Số 60 Nguyễn An Ninh, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tư Vấn Ant Lab là ai?

✓ Trả lời: Phạm Thành Danh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tư Vấn Ant Lab?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]