Công Ty TNHH Tm – Dv Agri Nano

[ad_1]

Công Ty TNHH Tm – Dv Agri Nano

Tiếng Anh:

AGRI NANO TM – DV COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Tm – Dv Agri Nano
Mã Số Thuế: 5801478703
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 14 Dã Tượng, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 12-01-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-01-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Đặng Hồng Khanh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tm – Dv Agri Nano

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tm – Dv Agri Nano?

✓ Trả lời: 5801478703

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tm – Dv Agri Nano?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tm – Dv Agri Nano chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tm – Dv Agri Nano?

✓ Trả lời: 14 Dã Tượng, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tm – Dv Agri Nano là ai?

✓ Trả lời: Đặng Hồng Khanh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tm – Dv Agri Nano?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]