Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Nguyễn Vũ

[ad_1]

Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Nguyễn Vũ

Cong Ty TNHH Thuong Mai Du Lich Nguyen Vu
Mã Số Thuế: 5801482668
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 1 G Phước Thành, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 06-04-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-04-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Hữu Lê Vũ
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Nguyễn Vũ

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Nguyễn Vũ?

✓ Trả lời: 5801482668

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Nguyễn Vũ?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Nguyễn Vũ chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Nguyễn Vũ?

✓ Trả lời: 1 G Phước Thành, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Nguyễn Vũ là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Hữu Lê Vũ

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Nguyễn Vũ?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]