Công Ty TNHH Môi Trường Toàn Phát

[ad_1]

Công Ty TNHH Môi Trường Toàn Phát

Tiếng Anh:

TOAN PHAT ENVIRONMENT COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Moi Truong Toan Phat
Mã Số Thuế: 5801482611
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 880, quốc lộ 27, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 06-04-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-04-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Lê Hữu Hiệp
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Môi Trường Toàn Phát

Mã số thuế của Công Ty TNHH Môi Trường Toàn Phát?

✓ Trả lời: 5801482611

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Môi Trường Toàn Phát?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Môi Trường Toàn Phát chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Môi Trường Toàn Phát?

✓ Trả lời: 880, quốc lộ 27, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Môi Trường Toàn Phát là ai?

✓ Trả lời: Lê Hữu Hiệp

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Môi Trường Toàn Phát?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]