Công Ty TNHH Thương Mại & Xây Dựng Hải Âu

[ad_1]

Công Ty TNHH Thương Mại & Xây Dựng Hải Âu

Tiếng Anh:

HAI AU TRADING & CONTRUCTION CO., LTD

Cong Ty TNHH Thuong Mai & Xay Dung Hai Au
Mã Số Thuế: 5801472684
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 100 Trần Quang Khải, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 14-10-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-10-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Trịnh Kỳ Quang
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại & Xây Dựng Hải Âu

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại & Xây Dựng Hải Âu?

✓ Trả lời: 5801472684

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại & Xây Dựng Hải Âu?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại & Xây Dựng Hải Âu chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại & Xây Dựng Hải Âu?

✓ Trả lời: 100 Trần Quang Khải, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thương Mại & Xây Dựng Hải Âu là ai?

✓ Trả lời: Trịnh Kỳ Quang

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại & Xây Dựng Hải Âu?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]