Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Nhất Long

[ad_1]

Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Nhất Long

Tiếng Anh:

NHAT LONG REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Dau Tu Bat Dong San Nhat Long
Mã Số Thuế: 5801472701
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 3 Nguyễn Du, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 15-10-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-10-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Trần Thị Lan
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Nhất Long

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Nhất Long?

✓ Trả lời: 5801472701

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Nhất Long?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Nhất Long chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Nhất Long?

✓ Trả lời: 3 Nguyễn Du, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Nhất Long là ai?

✓ Trả lời: Trần Thị Lan

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Nhất Long?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]