Công Ty TNHH Thanh Thanh Services Group

[ad_1]

Công Ty TNHH Thanh Thanh Services Group

Tiếng Anh:

THANH THANH SERVICES GROUP COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Thanh Thanh Services Group
Mã Số Thuế: 5801485316
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 70B Ba Tháng Hai, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 27-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Võ Xuân Hùng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thanh Thanh Services Group

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thanh Thanh Services Group?

✓ Trả lời: 5801485316

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thanh Thanh Services Group?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thanh Thanh Services Group chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thanh Thanh Services Group?

✓ Trả lời: 70B Ba Tháng Hai, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thanh Thanh Services Group là ai?

✓ Trả lời: Võ Xuân Hùng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thanh Thanh Services Group?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]