Công Ty TNHH Thanh Bình Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty TNHH Thanh Bình Đà Lạt

Cong Ty TNHH Thanh Binh Da Lat
Mã Số Thuế: 5801485323
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 49 Phan Đình Phùng, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 27-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Đặng Văn Tương
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thanh Bình Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thanh Bình Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801485323

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thanh Bình Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thanh Bình Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thanh Bình Đà Lạt?

✓ Trả lời: 49 Phan Đình Phùng, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thanh Bình Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Đặng Văn Tương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thanh Bình Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]