Công Ty TNHH Thăng Long Auto Lâm Đồng

[ad_1]

Công Ty TNHH Thăng Long Auto Lâm Đồng

Cong Ty TNHH Thang Long Auto Lam Dong
Mã Số Thuế: 5801487095
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 10/22 Chu Văn An, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 05-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 05-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Văn Long
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thăng Long Auto Lâm Đồng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thăng Long Auto Lâm Đồng?

✓ Trả lời: 5801487095

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thăng Long Auto Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thăng Long Auto Lâm Đồng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thăng Long Auto Lâm Đồng?

✓ Trả lời: 10/22 Chu Văn An, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thăng Long Auto Lâm Đồng là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Long

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thăng Long Auto Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]