Công Ty Cổ Phần Dalat Morin

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Dalat Morin

Tiếng Anh:

DALAT MORIN JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Dalat Morin
Mã Số Thuế: 5801487070
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 33 Bis Pasteur, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 05-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 05-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Hồ Công Huy
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Dalat Morin

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Dalat Morin?

✓ Trả lời: 5801487070

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Dalat Morin?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Dalat Morin chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Dalat Morin?

✓ Trả lời: Số 33 Bis Pasteur, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Dalat Morin là ai?

✓ Trả lời: Hồ Công Huy

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Dalat Morin?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]