Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vỹ Thắng

[ad_1]

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vỹ Thắng

Tiếng Anh:

Vy Thang Production Trading Services Limited Company

Cong Ty TNHH San Xuat Thuong Mai Dich Vu Vy Thang
Mã Số Thuế: 5801449798
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 38 An Dương Vương, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 03-12-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 03-12-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp lý: Đỗ Ngọc Vỹ
Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vỹ Thắng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vỹ Thắng?

✓ Trả lời: 5801449798

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vỹ Thắng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vỹ Thắng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vỹ Thắng?

✓ Trả lời: 38 An Dương Vương, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vỹ Thắng là ai?

✓ Trả lời: Đỗ Ngọc Vỹ

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vỹ Thắng?

✓ Trả lời: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

[ad_2]