Công Ty TNHH Hưng Lâm Việt

[ad_1]

Công Ty TNHH Hưng Lâm Việt

Cong Ty TNHH Hung Lam Viet
Mã Số Thuế: 5801449808
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 15/20 đường Nguyễn Khuyến, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 03-12-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 03-12-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Văn Sĩ
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Hưng Lâm Việt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Hưng Lâm Việt?

✓ Trả lời: 5801449808

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Hưng Lâm Việt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Hưng Lâm Việt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Hưng Lâm Việt?

✓ Trả lời: 15/20 đường Nguyễn Khuyến, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Hưng Lâm Việt là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Sĩ

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Hưng Lâm Việt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]