Công Ty TNHH Saigon Home

[ad_1]

Công Ty TNHH Saigon Home

Tiếng Anh:

Saigon Home Company Limited

Cong Ty TNHH Saigon Home
Mã Số Thuế: 5801454195
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn 15, Xã Lộc Thành, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 11-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 11-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Quảng Đại Hiếu
Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Saigon Home

Mã số thuế của Công Ty TNHH Saigon Home?

✓ Trả lời: 5801454195

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Saigon Home?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Saigon Home chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Saigon Home?

✓ Trả lời: Thôn 15, Xã Lộc Thành, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Saigon Home là ai?

✓ Trả lời: Quảng Đại Hiếu

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Saigon Home?

✓ Trả lời: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

[ad_2]