Công Ty TNHH Nông Nghiệp Thiên Minh Đức

[ad_1]

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Thiên Minh Đức

Cong Ty TNHH Nong Nghiep Thien Minh Duc
Mã Số Thuế: 5801454357
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Phú Thạnh, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 12-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Văn Trường
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Nông Nghiệp Thiên Minh Đức

Mã số thuế của Công Ty TNHH Nông Nghiệp Thiên Minh Đức?

✓ Trả lời: 5801454357

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Nông Nghiệp Thiên Minh Đức?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Nông Nghiệp Thiên Minh Đức chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Nông Nghiệp Thiên Minh Đức?

✓ Trả lời: Thôn Phú Thạnh, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Nông Nghiệp Thiên Minh Đức là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Trường

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Nông Nghiệp Thiên Minh Đức?

✓ Trả lời: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]