Công Ty TNHH Phú Lâm Event

[ad_1]

Công Ty TNHH Phú Lâm Event

Tiếng Anh:

PHU LAM EVENT COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Phu Lam Event
Mã Số Thuế: 5801484489
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 142 Hoà Bình, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 13-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Tạ Phú Lâm
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Phú Lâm Event

Mã số thuế của Công Ty TNHH Phú Lâm Event?

✓ Trả lời: 5801484489

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Phú Lâm Event?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Phú Lâm Event chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Phú Lâm Event?

✓ Trả lời: 142 Hoà Bình, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Phú Lâm Event là ai?

✓ Trả lời: Tạ Phú Lâm

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Phú Lâm Event?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]