Công Ty TNHH Pets Land

[ad_1]

Công Ty TNHH Pets Land

Tiếng Anh:

PETS LAND COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Pets Land
Mã Số Thuế: 5801484464
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Xuân Thành, Xã Xuân Thọ, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 13-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Hoàng Chí Hiệp
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Pets Land

Mã số thuế của Công Ty TNHH Pets Land?

✓ Trả lời: 5801484464

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Pets Land?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Pets Land chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Pets Land?

✓ Trả lời: Thôn Xuân Thành, Xã Xuân Thọ, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Pets Land là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Chí Hiệp

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Pets Land?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]