Công Ty TNHH Nguyễn Cao Đạt Thành

[ad_1]

Công Ty TNHH Nguyễn Cao Đạt Thành

Cong Ty TNHH Nguyen Cao Dat Thanh
Mã Số Thuế: 5801487680
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 225 Nguyên Tử Lực, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 15-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Đinh Thị Thư
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Nguyễn Cao Đạt Thành

Mã số thuế của Công Ty TNHH Nguyễn Cao Đạt Thành?

✓ Trả lời: 5801487680

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Nguyễn Cao Đạt Thành?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Nguyễn Cao Đạt Thành chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Nguyễn Cao Đạt Thành?

✓ Trả lời: 225 Nguyên Tử Lực, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Nguyễn Cao Đạt Thành là ai?

✓ Trả lời: Đinh Thị Thư

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Nguyễn Cao Đạt Thành?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]