Công Ty TNHH Xây Dựng Thiên An Nhiên

[ad_1]

Công Ty TNHH Xây Dựng Thiên An Nhiên

Tiếng Anh:

THIEN AN NHIEN CONSTRUCT COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Xay Dung Thien An Nhien
Mã Số Thuế: 5801487708
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 74A Trần Khánh Dư, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 15-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Bá Thuyên
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xây Dựng Thiên An Nhiên

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Thiên An Nhiên?

✓ Trả lời: 5801487708

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xây Dựng Thiên An Nhiên?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Thiên An Nhiên chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xây Dựng Thiên An Nhiên?

✓ Trả lời: 74A Trần Khánh Dư, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Xây Dựng Thiên An Nhiên là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Bá Thuyên

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xây Dựng Thiên An Nhiên?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]