Công Ty TNHH Mtv Hương Lê

[ad_1]

Công Ty TNHH Mtv Hương Lê

Cong Ty TNHH Mtv Huong Le
Mã Số Thuế: 5801465969
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 37 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 08-06-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-06-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lê Thị Thu Hương
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Mtv Hương Lê

Mã số thuế của Công Ty TNHH Mtv Hương Lê?

✓ Trả lời: 5801465969

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Mtv Hương Lê?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Mtv Hương Lê chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Mtv Hương Lê?

✓ Trả lời: Số 37 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Mtv Hương Lê là ai?

✓ Trả lời: Lê Thị Thu Hương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Mtv Hương Lê?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]