Công Ty TNHH Duy Khang Lâm Đồng

[ad_1]

Công Ty TNHH Duy Khang Lâm Đồng

Tiếng Anh:

Duy Khang Lam Dong Company Limited

Cong Ty TNHH Duy Khang Lam Dong
Mã Số Thuế: 5801465905
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 1025 Trần Phú, Phường Lộc Tiến, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 08-06-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-06-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Minh Khôi
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Duy Khang Lâm Đồng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Duy Khang Lâm Đồng?

✓ Trả lời: 5801465905

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Duy Khang Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Duy Khang Lâm Đồng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Duy Khang Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số 1025 Trần Phú, Phường Lộc Tiến, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Duy Khang Lâm Đồng là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Minh Khôi

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Duy Khang Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]