Công Ty TNHH Mtv Cát Lộc

[ad_1]

Công Ty TNHH Mtv Cát Lộc

Tiếng Anh:

Mtv Cat Loc Company Limited

Cong Ty TNHH Mtv Cat Loc
Mã Số Thuế: 5801466680
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 67 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 22-06-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-06-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thanh Hải
Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Mtv Cát Lộc

Mã số thuế của Công Ty TNHH Mtv Cát Lộc?

✓ Trả lời: 5801466680

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Mtv Cát Lộc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Mtv Cát Lộc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Mtv Cát Lộc?

✓ Trả lời: 67 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Mtv Cát Lộc là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thanh Hải

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Mtv Cát Lộc?

✓ Trả lời: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

[ad_2]