Công Ty TNHH Lukato

[ad_1]

Công Ty TNHH Lukato

Tiếng Anh:

LUKATO COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Lukato
Mã Số Thuế: 5801485813
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 37/4 Nguyễn Thái Bình – Thái Phiên, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 08-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Thu Hương
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Lukato

Mã số thuế của Công Ty TNHH Lukato?

✓ Trả lời: 5801485813

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Lukato?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Lukato chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Lukato?

✓ Trả lời: 37/4 Nguyễn Thái Bình – Thái Phiên, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Lukato là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Thu Hương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Lukato?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]