Công Ty TNHH Sản Xuất Và Chế Biến Nông Sản Huy Long

[ad_1]

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Chế Biến Nông Sản Huy Long

Tiếng Anh:

HUY LONG AGRICULTURE PRODUCTION AND PROCESSING COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH San Xuat Va Che Bien Nong San Huy Long
Mã Số Thuế: 5801485820
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn 1, Xã Lộc Quảng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 08-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Cái Huy Long
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Sản Xuất Và Chế Biến Nông Sản Huy Long

Mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Chế Biến Nông Sản Huy Long?

✓ Trả lời: 5801485820

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Sản Xuất Và Chế Biến Nông Sản Huy Long?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Chế Biến Nông Sản Huy Long chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Chế Biến Nông Sản Huy Long?

✓ Trả lời: Thôn 1, Xã Lộc Quảng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Chế Biến Nông Sản Huy Long là ai?

✓ Trả lời: Cái Huy Long

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Chế Biến Nông Sản Huy Long?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]