Công Ty TNHH Kim Phát Gold

[ad_1]

Công Ty TNHH Kim Phát Gold

Tiếng Anh:

KIM PHAT GOLD COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Kim Phat Gold
Mã Số Thuế: 5801486408
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 45 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 20-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Trúc Linh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Kim Phát Gold

Mã số thuế của Công Ty TNHH Kim Phát Gold?

✓ Trả lời: 5801486408

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Kim Phát Gold?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Kim Phát Gold chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Kim Phát Gold?

✓ Trả lời: 45 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Kim Phát Gold là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Trúc Linh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Kim Phát Gold?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]